Podstawowe pojęcia z anatomii i fizjologii drzew dla bonsaistów


Aby lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące naszymi drzewkami, warto poznać pojęcia, tkanki, hormony, itp.

Budowa drzewa

Przekrój drzewa z zaznaczonym łykiem, miazgą i drewnem.
Przekrój drzewa z zaznaczonym łykiem, miazgą i drewnem.

Biel (ksylem)

Znajduje się między twardzielem a miazgą twórczą (kambium). Jego funkcja jest przewodzenie wody z solami mineralnymi z korzeni do liści.

Ksylem służy również do transporty cytokininy, hormonu, które podstawową funkcję opiszę nieco niżej.

Miazga (kambium)

Tkana występująca między łykiem (floemem) a ksylemem. Kambium dzieląc się wytwarza do wewnątrz pędu drewno wtórne a na zewnątrz łyko.

Łyko (floem)

Łyko (floem) to tkanka przewodząca produkty fotosyntezy z liści do korzeni oraz przewodząca auksyny (poniżej).

Kalus

Tkanka przyranna powstająca w miejscu zranienia rośliny (zarówno pędu jak i korzenia). Obserwacje wykazują, że szybciej rozwija się w ciemności i przy dużej wilgotności.

Tkanka może przekształcić się w młode pąki przybyszowe a następnie pędy (przy udziale cytokininy) / młode korzenie (przy udziale auksyny). O obu hormonach poczytasz nieco niżej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.