Korona i gałęzie drzewka bonsai


Kształt korony i przebieg gałęzi są pochodną danego stylu, w jakim kształtujemy nasze drzewko bonsai. Jest jednak parę uniwersalnych zasad, które warto poznać.

Kształtując koroną drzewka warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • przebieg głównych gałęzi począwszy od pnia jest dobrze widoczny
 • gałęzie zwężają się od pnia w kierunku pąka wierzchołkowego danej gałęzi
 • kształt korony odpowiada wymogom danego stylu bonsai
 • umieszczenie i przebieg głównych gałęzi odpowiada wymogom stylu, w którym kształtowane jest dane drzewko
 • gałęzie posiadają liczne rozgałęzienia
 • dolna część gałęzi jest pozbawiona przyrostów i rozgałęzień
 • zagęszczenie gałęzi zapewnia drzewu odpowiednią ilość światła i powietrza
 • wielkość korony drzewa harmonizuje dobrze z grubością i przebiegiem pnia
 • gęstość korony pozwala widzieć przebieg pnia i głównych konarów
 • gałęzie od frontu (strony południowej) drzewka są krótsze niż te z tyłu (od strony północnej)
 • wielkość liści / igieł jest w odpowiedniej proporcji do wielkości drzewka
 • w przypadku kwitnących drzew kwiaty powinny pokrywać całą koroną drzewka
 • grubość konarów widocznie maleje w kierunku do wierzchołka: grubsze konary położone są niżej;cieńsze i delikatniejsze wyżej

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.