Klub Bonsai Polska (Kraków)


Cele klubu

  • doskonalenie umiejętności uprawiania sztuki bonsai
  • krzewienie zamiłowania do uprawienia sztuki bonsai
  • krzewienie do zamiłowania do przyrody i poznawanie jej praw
  • poznawanie kultury Dalekiego Wschodu

Klub działa od ponad 20 lat, organizując warsztaty, spotkania, wykłady i wystawy.

Osoba kontaktowa

Grzegorz (tel. 600290595)

Siedziba klubu

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26
30-302 Kraków
muzeum@manggha.pl

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.