Techniki kształtowania drzew iglastych – Sosna czarna


Poznaj jedną z wielu istniejących technik kształtowania sosny czarnej (sosny Thunberga). Dowiedz się, kiedy usuwać igły, kiedy uszczykiwać świeczki.

Poznaj technikę pomniejszania igieł.

Usuwanie i skracanie ubiegłorocznych igieł (luty)

W lutym na sośnie czarnej przeprowadzamy zabieg przerzedzania ubiegłorocznych igieł, polegający na:

  • usuwamy ubiegłoroczne igły z stref silnego wzrostu (wierzchołek drzewa i wierzchołek gałęzi), pozostawiając 3-4 pary igieł na każdym pędzie
  • w strefach średniego wzrostu pozostawiamy 7-8 par igieł
  • w strefach słabego wzrostu nie usuwamy żadnych igieł.
Uwaga!

Jeżeli w lutym panują jeszcze bardzo silne mrozy, zabieg ten przesuwamy na marzec. Ważne, aby wykonać go przed rozpoczęciem wydłużania pąków. 

Wykonując zabieg usuwania igieł przy dużych mrozach, możemy niestety doprowadzić do obumarcia gałęzi.

Selekcja pąków (marzec-kwiecień)

Wczesną wiosną wykonujemy selekcję pąków, usuwając te zbędne:

  • ze stref silnego i średniego wzrostu usuwamy najsilniejszą pąki, pozostawiając 2-3 pąki
  • ze stref słabego wzrostu możemy usunąć najsłabsze pąki, pozostawiając te najsilniejsze

Uszczykiwanie świeczek (maj-czerwiec)

W pierwszej połowie maja w strefach silnego wzrostu uszczykujemy 3/4 długości świeczki (uszczykujemy tylko te, które mają więcej niż około 1,5 cm)

Na początku czerwca usuwamy wszystkie świeczki (ucinamy nożyczkami przy podstawie) ze strefy średniego wzrostu.

Nie usuwamy żadnych świeczek ze stref słabego wzrostu.

Pod koniec czerwca wracamy ponownie do strefy silnego wzrostu i usuwamy całkowicie nowy przyrost.

Po 2-3 tygodniach powinny pojawić się nowe pąki.

Selekcja tegorocznych pąków (lipiec)

Gdy pojawią się nowe pąki, możemy od razu dokonać ich selekcji, usuwając ze strefy silnego wzrostu najsilniejsze pąki.

Jesienne usuwanie ubiegłrocznych igieł i przerzedzanie korony (listopad)

Od drugiej połowy października do końca listopada na sośnie czarnej wykonujemy następujące zabiegi:

Usuwanie igieł

  • z stref silnego i średniego wzrostu usuwamy wszystkie ubiegłoroczne igły
  • ze stref słabego wzrostu nie usuwamy ubiegłorocznych igieł (one opadną same z siebie)

Przycinanie tegorocznych przyrostów

Sosna czarna dobrze znosi mocne przecięcie, które wspiera tworzenie pąków na starszych pędach i cofanie zieleni.

W listopadzie usuwamy zbędny ubiegłoroczny przyrost w strefach silnego wzrostu.

Jeżeli w listopadzie wykonujesz silne przycięcie, w kolejnym sezonie oszczędzaj drzewko (np. nie przesadzaj), aż w pełni odzyska siły.

Po mocnym cięciu, koniecznie zabezpieczyć drzewko przed mroźnym wiatrem. Inaczej możemy stracić gałęzie a nawet drzewko.

 

 

 

Dodaj komentarz