Morela japońska

Odkłady powietrzne – do pobrania nowego materiału i poprawy nebari

Technika odkładów powietrznych w sztuce bonsai jest używana po pierwsze, aby z istniejącego drzewa uzyskać jego fragment, który po ukorzenieniu stanie się samodzielnym drzewkiem. Po drugie, aby skrócić wizualnie zbyt wysoki pień, tak aby poprawić proporcje pomiędzy grubością pnia a wysokością drzewka.  W obu przypadkach od początku kształtujemy nowe nebari, mając na nie pełen wpływ.

Czytaj dalej Odkłady powietrzne – do pobrania nowego materiału i poprawy nebari

Morela japońska – wiosna 2016

Morela japońska szczepiona na pniu po ostatniej ziemie niestety utraciła jeden bok. Natomiast niezależnie od tego chciałem nadać drzewku formę z pniem przewodnikiem. Zdecydowałem się na mocne cięcie strukturalne, natomiast w czerwcu popracuję nieco nad martwym drewnem, aby zniwelować efekt szczepienia i uzyskać łagodne przejście między pniem a szczepionymi fragmentami drzewa.
Czytaj dalej Morela japońska – wiosna 2016